23 พฤษภาคม 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

กฟผ. หนุนพลังงานสะอาด เปิดขายซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะแล้ว วันนี้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 2566

กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หนุนใช้พลังงานสะอาดในกิจการทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะ พร้อมเดินหน้าประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ระยะที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 38.5 เมกะวัตต์ (MWac) ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2566 และกำหนดเปิดซองในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ระยะที่ 1 ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในการทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะ เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วงเวลากลางวัน พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065

โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 490 ไร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (kV) ของเหมืองแม่เมาะ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าใช้งานในปี 2567 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/main/2646

Skip to content