31 พฤษภาคม 2023

THE MASTER

WordPress Template Site for General News, Flash News, Headlines

กฟผ. หนุนพลังงานสะอาด เปิดขายซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะแล้ว วันนี้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 2566

กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หนุนใช้พลังงานสะอาดในกิจการทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะ พร้อมเดินหน้าประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ระยะที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 38.5 เมกะวัตต์ (MWac) ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2566 และกำหนดเปิดซองในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ระยะที่ 1 ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในการทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะ เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วงเวลากลางวัน พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065

โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 490 ไร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (kV) ของเหมืองแม่เมาะ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าใช้งานในปี 2567 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/main/2646