23 พฤษภาคม 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

เลขาธิการ คปภ. แสดงความยินดีกับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยคนใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

 

Skip to content