23 กันยายน 2023

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

TQR มั่นใจผลงานปี 66 โตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่

           คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณธีรยา พงษ์พูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า, คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์  ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 และแผนการดำเนินธุรกิจ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ผ่านระบบ Video Conference โดยระบุว่า บริษัทฯ มั่นใจผลงานปี 66 โตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Alternative Business ทั้ง ประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) ประกันภัยทรัพย์สิน การประกันที่เกี่ยวข้องกับกระแสของ Environmental, Social and Governance : ESG  รวมทั้งการประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV)   ส่วนธุรกิจนายหน้าประภัยต่อ Traditional Business  ยังมีการเติบโตที่ดี และจากการ Synergy ธุรกิจร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว การก่อสร้าง สุขภาพ และการพัฒนาแพลตฟอร์ม สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) มุ่งพัฒนา Platform หลักสูตรการอบรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บมจ.ที คิว อาร์  สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Skip to content