23 พฤษภาคม 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

TRACIT องค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย เผยรายงานฉบับใหม่

ชี้ผลกระทบของการค้าผิดกฎหมายต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

กรุงเทพฯ ประเทศไทย  – องค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย (TRACIT) ร่วมกับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) เปิดตัวรายงานฉบับใหม่ “การตรวจสอบผลกระทบเชิงลบของการค้าที่ผิดกฎหมายต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025” โดยรายงานระบุว่าการค้าผิดกฎหมายเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมของภูมิภาคอาเซียนและส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคเศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทางการเกษตร แอลกอฮอล์ ประมง ป่าไม้ ปิโตรเลียม ยา โลหะมีค่าและอัญมณี ยาฆ่าแมลง ยาสูบ สัตว์ป่า รวมถึงการปลอมแปลงในหลายภาคส่วน

รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบจากการค้าผิดกฎหมายที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากนี้ ในรายงานยังนำเสนอข้อแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้นำอาเซียนจัดลำดับความสำคัญของมาตรการเพื่อต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค

นายเจฟฟ์ ฮาร์ดี ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย (TRACIT) กล่าวว่า “การค้าที่ผิดกฎหมายกำลังทำให้เป้าหมายของอาเซียนล้มเหลวในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อการพยายามเพิ่มการสร้างงานและรายได้ ลดความยากจน และบรรลุมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค เราหวังว่ารายงานฉบับนี้สามารถใช้เป็นแผนงานเพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายระบุประเด็นที่ควรให้ความสนใจมากขึ้น และกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับภัยคุกคามร้ายแรงที่เกิดจากการค้าที่ผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม”

โดยรายงานฉบับดังกล่าว ได้ยกประเด็นหลักเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นให้กับรัฐบาลอาเซียน ว่าการค้าผิดกฎหมายขัดขวางความคืบหน้าต่อความพยายามในการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ได้อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีความเสี่ยง เนื่องจากการค้าผิดกฎหมายเป็นที่รู้กันดีว่าบ่มเพาะความรุนแรงในกลุ่มอาชญากร ตลอดจนบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันและหลักนิติธรรม
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเสี่ยง เนื่องจากการค้าผิดกฎหมายบ่อนทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขัดขวางการสร้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและการเก็บภาษี และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีความเปราะบาง เนื่องจากผลกระทบของการค้าที่ผิดกฎหมายต่อสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

 

นายคริส ฮัมฟรีย์ ผู้อำนวยการบริหาร สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) กล่าวว่า “การค้าที่ผิดกฎหมายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค คำแนะนำในรายงานนี้สามารถช่วยให้อาเซียนสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ 2025 รัฐบาลในภูมิภาค จำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อลดและขจัดผลกระทบด้านลบของการค้าที่ผิดกฎหมายต่อการดำรงชีวิต สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการจ้างงาน และการจัดสรรรายได้ของรัฐบาล”

รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยในงาน “การประเมินผลกระทบของการค้าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน & เส้นทางสู่การดำเนินการร่วมกัน” จัดโดยองค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย (TRACIT) ร่วมกับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก นายศิรพัทธ์ วัชราภัย ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคุณเปโตร ซูร์เมลิส หัวหน้าแผนกการค้าและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมพูดคุยในงาน ได้แก่ คุณโทมัส ดิกซอน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) คุณพอลลีน แบสติดอน ผู้อำนวยการองค์กรกิจการการค้าและเศรษฐกิจ กลุ่มสุราและไวน์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คุณเจฟฟ์ ฮาร์ดี ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านการค้าที่ผิดกฎหมาย (TRACIT)  คุณคริส ฮัมฟรีย์ ผู้อำนวยการบริหาร สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) ในงานนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลอาเซียน สถานทูต ทูตประจำภูมิภาค ภารกิจของสหประชาชาติ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน โดยมี Asia Pacific International Spirits & Wines Alliance (APISWA) เป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

Skip to content