14 เมษายน 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

การเคหะแห่งชาติ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน 10 ชุด ให้กับผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์สาธารณสุข 4 ดินแดง ณ ลานกีฬาแฟลต 51-53 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Skip to content