14 เมษายน 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 149 ปี กระทรวงการคลัง

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุน เพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการกุศล โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.67

 

 

Skip to content