23 พฤษภาคม 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

“วราวุธ” รมว.พม. หนุน อารยสถาปัตย์ ดันไทยเมืองท่องเที่ยวของคนพิการทั่วโลก – เข็นวีลแชร์ ขึ้นเขาวัง ชมวิวเมืองเพชรฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลัง พม.ร่วมแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง” สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับท้องถิ่น โดยมีการมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 23 หลัง และสำหรับคนพิการ จำนวน 17 หลัง และมอบบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 216 ครัวเรือน 29 ตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  จากนั้น ลงพื้นที่ ณ พระนครคีรี เขาวัง (ฝั่งเคเบิ้ลคาร์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกเพศทุกวัย พร้อมร่วมเข็นรถวีลแชร์ให้กับนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผ่านทางลาด ขึ้น – ลง บนเขาวัง และลิฟท์บันไดสำหรับวีลแชร์ เพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมวิวเมืองเพชรบุรี  โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. และคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการ “สานพลัง พม.ร่วมแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง” เป็นส่วนหนึ่งของการมาเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งตน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้มาพบปะเยี่ยมพี่น้องชาวบางครก อ.บ้านแหลม เพื่อมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของชาวเพชรบุรี อีกทั้งมีการจัดบูธนิทรรศการของคนทุกช่วงวัย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรี อาทิ บูธชาวมอญกวนกาละแม ชวนกันแลที่บางครก การแสดงอังกะลุงของชมรมผู้สูงอายุอนามัยบ้านนาบัว ชมรมคนพิการสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม

นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้ยกทีมมาที่พระนครคีรี เขาวังแห่งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ช่วยให้พี่น้องคนไทยและชาวต่างชาติทุกคน รวมถึงคนพิการ สามารถขึ้นมาถึงยอดเขาแห่งนี้ได้โดยมีทางลาดไว้บริการคนพิการ และมีลิฟท์บันไดสำหรับวีลแชร์ เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขึ้น – ลง บันได ทำให้สามารถขึ้นไปถึงบนยอดเขาเพื่อชมวิวเมืองเพชรบุรีได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ในการนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับหนังสือข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากคุณกฤษณะ ละไล ซึ่ง กรม พก. มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีเงินที่ได้มาจากกฎหมายมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โดย เงินส่วนนี้สามารถนำมาสนับสนุนได้ ถ้าหากว่าจังหวัดใดหรือหน่วยงานใดจะปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นอารยสถาปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นทางลาด ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนพิการ ในทุกสถานะ สามารถขอมาได้ที่กรม พก.นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เราจะวางแผนในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็น Universal Thailand หรือประเทศที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะสามารถเข้าถึงได้ และที่สำคัญที่สุด คือ การท่องเที่ยวของคนพิการทั่วโลกนั้นมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  ดังนั้นถ้าหากประเทศไทยของเราส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม ให้คนทุกสถานะเข้าถึงได้นั้น โดยมีอารยสถาปัตย์ในทุกที่ เราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และที่สำคัญในการท่องเที่ยวของคนพิการนั้น ไม่ได้มาคนเดียว แต่ยังมีทีมงาน มีครอบครัวญาติพี่น้อง เดินทางติดตามกันมาด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยของเราสามารถสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และการทำอารยสถาปัตย์ให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศได้

#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #เพชรบุรี #อารายสถาปัตย์ #เขาวัง #พระนครคีรี

Skip to content