22 พฤษภาคม 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

“สันติ รมช.สธ.” ดัน อ.หัวหิน พื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นปชช. – นักท่องเที่ยว รับบริการสาธารณสุขไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสันติ พร้อมพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนำร่องด้านนักท่องเที่ยวปลอดภัย (SAFETY TOURISM) ของโรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพภาคการท่องเที่ยวของประเทศ สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว


ทั้งนี้ อ.หัวหิน เป็นพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวปลอดภัยตาม 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1. ยกระดับระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานทันเวลา ทันต่อสถานการณ์ โดยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) และได้ผลักดันการประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 3 อำเภอ ได้แก่ หัวหิน บางสะพาน และทับสะแก
2. ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงระบบสาธารณสุขฉุกเฉินให้ครอบคลุม โดยทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ ระบบส่งต่อรักษา ที่มีการแบ่งเป็นเครือข่าย โซนเหนือมีโรงพยาบาลหัวหินเป็นแม่ข่าย และโซนใต้มีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นแม่ข่าย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ลดการส่งต่อระยะทางไกล รวมมีความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ ทำงานเป็นเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ศักยภาพและเกิดความมั่นใจ

3. ยกระดับเรื่องที่พักและอาหารปลอดภัยมีอาหารริมบาทวิถี (SAN Plus Street Food Good Health) ระดับดีขึ้นไป 2 แห่ง คือ ถนนคนเดินเมืองประจวบฯ และตลาดลงเลสามร้อยยอด มีสถานที่จำหน่ายอาหาร SAN Plus (CFGT+) 5 แห่ง SAN (CFGT) ระดับพื้นฐาน 80 แห่ง, ทุกอำเภอมีร้านเมนูชูสุขภาพรวม 51 ร้าน 155 เมนู, โรงแรมประเภท 4 ที่ผ่านมาตรฐาน GHH 100% 4แห่ง, โรงแรมประเภท 2,3,4 ผ่านมาตรฐาน GHH 34แห่ง, มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว GREEN Health Attraction ที่ วนอุทยานหาดวนกร อ.ทับสะแก และน้ำประปาในที่พักที่กิน ที่เที่ยว ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำทางด้านแบคทีเรียครบ 100% และ 4.การจัดตั้งหรือยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางการท่องเที่ยว

นายสันติ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความตั้งใจที่จะดูแล ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ที่ได้สนองนโยบายการท่องเที่ยวปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยว ให้เกิดความไว้วางใจในการบริการ สาธารณสุขที่จะดูแลอย่างดีเยี่ยม ทำให้ยกระดับเศรษฐกิจ ดีขึ้น ระบบการแพทย์ของสาธารณสุข ตอบสนองการท่องเที่ยว ของท่องเที่ยวดีเยี่ยมมีการเฝ้าระวังให้นักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยก็จะเกิดความอบอุ่น

“ใน 8 อำเภอ มีปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน เช่น อ.ปราณบุรี มีแพทย์ 7 คน ถือว่าน้อยมาก อ.สามร้อยยอด มีแพทย์ 3 คน อ.กุยบุรี มีแพทย์ 3 คน อ.ทับสะแก มีแพทย์ 5 คน อ.บางสะพานมีแพทย์ 14 คน ซึ่งจริงๆแล้วแพทย์จะต้องดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะฉุกเฉิน และ กลางคืน จะต้องเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หากมีแพทย์จำนวนน้อย ประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลง สิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญ ในการดูแลพี่น้องประชาชน แม้แพทย์มีความตั้งใจ เอาใจใส่ในการทำงาน แต่คงไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหาประเด็นเหล่านี้ อยากให้รายงานเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทราบ เพื่อจะผลักดัน ให้เกิดการผลิตแพทย์ให้เกิดความเพียงพอ” นายสันติ กล่าว

หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ณ ห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามนโยบายสาธารณสุขประจำปี 2507 เป็นวัคซีนตามนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย ซึ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรร 1,900 โดส ทั้งหมดมาลงที่ อ.หัวหิน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1.ผู้บริการด้านขนส่งสาธารณะ กลุ่มที่ 2. ผู้ให้บริการสถานที่พัก และ กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการบริการสถานบริการ พร้อมพบปะผู้ประกอบการร้านค้าโดยได้นำมาตรฐาน SAN ในศูนย์อาหารมาตรฐาน Clean Food Good Taste หลังจากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่พักโรงแรมบ้านทะเลดาว ซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศใกล้ชายหาดเขาตะเกียบ สร้างเป็นบูติกรีสอร์ท ที่มีความเป็นธรรมชาติผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus มีพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มากกว่า ร้อยละ 70 และเดินทางต่อเยี่ยม บ้านกางมุ้ง สลีปอีซี่ โฮสเทล หัวหิน (Sleepeasy Hostel Hua Hin by Baan Kangmung) ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA Extra Plus อีกด้วย

Skip to content