23 พฤษภาคม 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

“วราวุธ” เผยเตรียมใช้หมายศาลเข้าดูแลเด็ก หากครอบครัวยังไม่ยอมให้เข้าไปปกป้องสิทธิ

ที่บริเวณหน้าอาคารสุเมธตัวติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมาตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงกรณีน้องไนซ์ ขณะนี้กระทรวง พม. ได้ส่งทีมสหวิชาชีพ ทั้งในส่วนนักจิตวิทยา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของน้องไนซ์ ซึ่งได้ไปดูสภาพครอบครัว การประเมินทางสภาพจิตใจของทางครอบครัวและตัวเด็ก ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปพูดคุยกับตัวเด็กโดยตรงได้ ทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำเรื่องร้องขอไปยังศาล ถ้าหากยังไม่ได้รับความร่วมมือ จำเป็นจะต้องขออนุญาตใช้อำนาจศาลในการมีคำสั่งเข้าไปพิจารณาถึงสภาพจิตใจของตัวเด็ก รวมถึงผู้ปกครองด้วย ทั้งนี้ ต้องขอนำเรียนว่ามิติการทำงานของกระทรวง พม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับในกรณีนี้ คือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิและดูแลสวัสดิภาพของตัวเด็ก โดยที่ผ่านมาได้มีการเลี้ยงดู ได้มีการดำเนินการตามสิทธิที่เด็กคนหนึ่งพึงจะได้รับหรือไม่ ทั้งเรื่องการศึกษา การดูแลสภาพครอบครัว ด้านพัฒนาการ และการเลี้ยงดู ซึ่งหากเป็นไปตามกรณีที่กระทรวง พม. เราดูแลอยู่นั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไร

นายวราวุธ กล่าวว่า ส่วนในกรณีที่หลายคนมีความเป็นห่วงว่าจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงนั้น ตนคิดว่ากระทรวง พม. ยังไม่มีองค์ความรู้มากพอในเรื่องนี้ ที่จะไปตัดสินว่าสิ่งที่ครอบครัวนี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนนั้น เป็นเรื่องที่หลอกลวงหรือไม่อย่างไร คงต้องขอให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาพิจารณา ทั้งนี้ เราคำนึงถึงความปลอดภัย เรื่องพัฒนาการ และสิทธิของเด็กและเยาวชน

#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #น้องไนซ์ #พม

Skip to content